Problem z akcyzą

ImagePodobnie jak w latach ubiegłych, do końca listopada gminy mają obowiązek wypłacenia rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na akcyzę otrzymywana jest z budżetu państwa. W listopadzie bieżącego roku gminy poinformowane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego o wypłacie tylko 50 % dotacji przeznaczonej na ten cel.

Antena na pomniku

ImageDo końca listopada 2009 roku był czas na składanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Na terenie Legnickiego Pola mamy ich bardzo dużo. Najcenniejszym jest kościół p. w. Św. Jadwigi Śląskiej i dawny klasztor Ojców Benedyktynów.

Wieża niezgody

ImageW Legnickim Polu rozpoczęto budowę wieży telefonii komórkowej. Wzbudza ona jednak wiele kontrowersji.
Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Legnickie. Czy jednak zostało ono wydane prawidłowo i czy jest ważne - odpowiedzieć będzie musiał Wojewoda Dolnośląski.

Śmiertelna sprzeczka w Mikołajowicach.

ImageDo śmiertelnego pobicia doszło w zeszły wtorek w Mikołajowicach. Zarówno ofiara jak i sprawca byli mieszkańcami tej miejscowości. Podejrzanemu o ten czyn postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. 53-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Za przestępstwo grozi mu 12 lat więzienia.

Pomoc dla bezdomnych w zimie.

ImageOkres jesienno - zimowy to w ciągu roku miesiące najtrudniejsze dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, dla wszystkich którzy w tym okresie w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych.

Zakaz używania fajerwerków

ImageWojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych, które obwiązuje do dnia 14 lutego 2010 roku. W powyższym rozporządzeniu zakazuje się używania materiałów, w miejscach publicznych i niepublicznych, mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia.

Wolna Wigilia

ImageUprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2009 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Legnickim Polu. Dzień ten będzie dniem wolnym w zamian za przypadającą w sobotę 26 grudnia uroczystość Bożego Narodzenia. Podobnie dzień wolny będą mieć w tym dniu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej.

Nagroda Fair Play dla Gminy

Image4 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 16 dolnośląskich samorządów zostało uhonorowanych nagrodami Fair Play 2009. Na uroczystej gali Wójt Gminy - Aleksander Kostuń odebrał statuetkę dla Gminy Legnickie Pole. Nasza Gmina otrzymała to prestiżowe wyróżnienie ze względu na realizację inwestycji.