Informacja dla właścicieli lasów

ImageInformujemy, że rusza Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu kraju w latach 2010-2014.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Sesja Rady Gminy

Image W piątek 27 sierpnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Rozpoczęcie godz. 9.00

Informacja dla rolników - hodowców

ImageInformujemy, że Minister Skarbu Państwa opublikował ogłoszenie o zamiarze odpłatnego zbycia spółki MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT.

Zapraszamy na jarmark do Nowej Wsi !

Image Serdecznie zapraszamy na Jarmark Św. Bartłomieja, który odbędzie się w najbliższą sobotę (21 sierpnia) w Nowej Wsi Legnickiej. Jest to impreza z tradycjami, która trwale wpisała się w kulturalny krajobraz, nie tylko Gminy Legnickie Pole, ale również powiatu - mówi Antoni Bucki z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu - koordynator imprezy.

Bezpłatne seminarium

ImageInformujemy, że Starostwo Powiatowe w Legnicy organizuje w dniu 18 sierpnia 2010r. o godzinie 1300 w sali 355 seminarium z zakresu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności montażu systemów solarnych. Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium osoby zainteresowane tą tematyką.

Legnickie Pole śpieszy z pomocą.

ImageW poniedziałek 9 sierpnia 2010 roku Wójt Aleksander Kostuń zwrócił się do mieszkańców Gminy Legnickie Pole o wsparcie materialne dla osób poszkodowanych przez sobotnią powódź w Bogatyni. Apel rozesłany został do mieszkańców Gminy w godzinach porannych przez system informacji smsowej.

Apel Muzeum Wsi Kieleckiej

Image
W 2012 roku zaplanowano otwarcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie w związku z powyższym w imieniu Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Instytutu Pamięci Narodowej zwracamy się z prośbą do osób i instytucji gotowych przekazać swoje zbiory w postaci dokumentów i wszelkich pamiątek dotyczących martyrologii wsi oraz życia codziennego jej mieszkańców pod okupacją niemiecką i sowiecką z okresu II wojny światowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Legnickie Pole
59 – 241 Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1
telefon: 0768582810, fax: 0768582812
e – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza zamówienie na:
wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ilości: 2 szt. o wymiarach 2,50 m x 2, 00 m w miejscowościach: Taczalin i Legnickie Pole oraz 9 szt. o wymiarach: 2, 00 m x 1, 50 m w następujących miejscowościach: Księginice, Mikołajowice, Strachowice, Ogonowice, Lubień, Koiszków, Mąkolice, Czarnków, Legnickie Pole dla zadania realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013 pod nazwą:


,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Strachowice oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie gminy Legnickie Pole - etap II i III. ”

 

Termin realizacji zamówienia: 30. 09. 2010 roku.

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Legnickim Polu  lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu do dnia 31 sierpnia 2010 roku do godziny 1230.
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2010 roku o godz. 1330 w siedzibie zamawiającego  - Urząd Gminy w Legnickim Polu – Pokój nr 14.

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela: Sławomir Pienias, inspektor ds. promocji
i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Agnieszka Koryś, Skarbnik Gminy Legnickie Pole
Telefon: 0768582822, fax: 0768582812, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 0768582814, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

                                                                   Wójt Gminy Legnickie Pole
                                                                        Aleksander KostuńLegnickie Pole, 09. 08. 2010 r.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu