ZAPRASZAMY! Koncerty w Legnickim Polu

Plakat Plakat Zapraszamy na: Uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy oraz na Skrzypcowy Koncert Noworoczny

Kondolencje

Kondolencje Jerzemu i Agnieszce Koryś wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci Taty składają: Wójt Gminy Legnickie Pole, Przewodniczący Rady Gminy oraz Pracownicy Urzędu Gminy, Radni, Kierownicy i Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

Sesja rady gminy Legnickie Pole

Najbliższa sesja rady gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008r. o godzi. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu

Unijna dotacja dla Gminy Legnickie Pole

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2228 z dnia 9 grudnia 2008 roku podjął decyzję o wyborze do dofinansowania wniosku złożonego przez Gminę Legnickie Pole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Logotyp

Kolejny projekt przeszedł

Wniosek dotyczący dofinansowania projektu do konkursu "Pożyteczne ferie 2009" realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi został oceniony pozytywnie. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Legnickie Pole, a jego celem jest spędzenie ferii w swojej społeczności w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny

Święty Mikołaj w Legnickim Polu

Święty Mikołaj W piątek 5 grudnia do Legnickiego Pola zawitał Święty Mikołaj. Najpierw na placu przed kościołem spotkał się z dziećmi z terenu Gminy Legnickie Pole

Iluminacje świąteczne

Iluminacje Pracownicy ENERGIAPRO Grupa Tauron w Legnicy oraz pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu rozpoczęli montaż świątecznych iluminacji ulicznych

Wniosek na Przedszkole oceniony pozytywnie

Wniosek dotyczący dofinansowania projektu pn.: "Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 został pozytywnie oceniony pod względem formalnym