Zapraszamy na szkolenie

MCK internetMłodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze rozpoczęło realizację projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
     Grupą docelową w projekcie są osoby młode w wieku 18-24 lata pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Pożegnanie lata

p 00Najstarsze przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu wspólnie ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych pożegnały lato podczas festynu zorganizowanego przez Zarząd Miejski TPD w Legnicy. Tegoroczna zabawa przebiegała pod hasłem "Żyjmy zdrowo i bawmy się bezpiecznie” i miała na celu propagować wśród najmłodszych zdrowy i aktywny styl życia. Dzieci poprzez udział w konkursach i zabawach miały okazję integrować się z rówieśnikami oraz poszerzać swoją wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej.

Jesienne prace polowe pod nadzorem

jesiene praceJeszcze tak nie dawno trwały na polach prace żniwne, a już inspektorzy KRUS oraz radcy PIP przygotowują kolejne wizytacje, tym razem jesiennych prac okopowych. Tak jak podczas wizytacji prac żniwnych, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę. Zwracają uwagę na stan techniczny maszyn i pojazdów rolniczych oraz występujące zagrożenia dla użytkujących je osób.

Pojazdy Zabytkowe zawitały do Legnickiego Pola

P9231951Legnickie Towarzystwo Automobilowe było organizatorem XIII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Po 6 latach przerwy perełki motoryzacji zawitały ponownie do Legnickiego Pola. Przed Bazyliką Mniejszą zameldowało się w sobotnie popołudnie blisko 68 załóg wraz ze swoimi jeżdżącymi zabytkami, które przyjechały do Legnickiego Pola m.in. z Niemiec i Czech.

Nowe zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych

drzewo00Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody określa nowe zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami usunięcie drzewa trzeba zgłosić do urzędu gminy.

Treść zgłoszenia powinna zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (mogą być odręczne).

Stypendia Wójta Gminy Legnickie Pole rozdane

P9221750„We Are The Champions” wielokrotnie rozbrzmiało echem w odświętnie udekorowanej sali GOKiS-u w Legnickim Polu podczas rozdania pierwszego w historii naszej gminy Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole. W piątek, 22 września Wójt Henryk Babuśka uhonorował najzdolniejszych uczniów z Naszej Gminy. Stypendium przyznane zostało w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
- Jestem szczęśliwy, że w Gminie Naszej jest tylu uzdolnionych uczniów- mówił Wójt Gminy Henryk Babuśka. – Dołożę wszelkich starań, żeby uroczystość dzisiejsza stała się coroczną i cykliczną. Takie cudowne i kreatywne dzieci powinny być nagradzane- stwierdza  Wójt.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

herb0Sesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

Zmarł druh Stanisław Wasilewski

wsZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 września 2017 r., w wieku 86 lat zmarł druh Stanisław Wasilewski. Od 1945 roku mieszkaniec Gminy Legnickie Pole. Założycieli jednostki OSP w Raczkowej i wieloletni jej Komendant. Inicjator budowy strażnicy w Legnickim Polu, jeden z fundatorów sztandaru Zarządu Gminnego OSP w Legnickim Polu. Czynnie wspierał organizację najważniejszych uroczystości zarówno urzędowych jak i kościelnych. Honorowy Prezes Zarządu OSP w Raczkowej. Jeden z najstarszych strażaków w Gminie, swoją służbę pełnił nieprzerwanie do ostatniego dnia.  Żołnierz działającego na terenie gminy w latach 1946 - 56 oddziału AK WiN, o wolną Polskę walczył pod pseudonimem "Cichy".