Przychodnia nagrodzona

We wtorek 22 czerwca 2010 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja "Samorządowy lider zarządzania 2010 - usługi techniczne i zdrowotne", organizowana przez wicemarszałka Marka Ziółkowskiego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Patronat nad konferencją objęli wicemarszałek M. Ziółkowski i ambasador Norwegii w Polsce Enok Nygaard.
Otwierając konferencję, wicemarszałek M. Ziółkowski podziękował ambasadorowi E. Nygaardowi za wspieranie przez jego kraj polskich samorządów. Zwracając się do finalistów konkursu, podkreślił, że - jego zdaniem - wszyscy, którzy zgłosili projekty, są jego zwycięzcami.
Ogólnopolski konkurs "Samorządowy lider zarządzania" stanowi jeden z elementów projektu doradczo-szkoleniowego "Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007-2011)", realizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Konkurs przeprowadza się w dwóch dziedzinach - usług społecznych i technicznych, ocenianych na przemian co 2 lata. W zeszłym roku tematem były usługi społeczne. Tegoroczna edycja dotyczy usług technicznych z zakresu ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, komunalnej gospodarki mieszkaniowej i transportu.
W konferencji udział wzięli doktor Jerzy Koryś, kierownik Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu oraz Sławomir Pienias – inspektor w Urzędzie Gminy Legnickie Pole. Reprezentowali Wójta Gminy Legnickie Pole. Podczas konferencji zaprezentowano program przeprowadzonych zmian w przychodni, przede wszystkim mówiono o utworzeniu w Legnickim Polu działu fizjoterapii. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Legnickie Pole oraz sąsiednich miejscowości mogą z rehabilitacji korzystać na miejscu.
Spośród gmin wiejskich do finału w ramach konkursu „zdrowie” zakwalifikowało się sześć projektów realizowanych w różnych częściach Polski. Gmina Legnickie Pole zajęła II miejsce. Przedstawiciele Legnickiego Pola wrócili z Warszawy z dyplomem. Najważniejszym jednak był fakt zaprezentowania na forum Senatu RP Gminy oraz wpisanie Legnickiego Pola do gmin prezentujących „dobre praktyki”. Laureaci konkursu uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Norwegii, a ich projekty są promowane przez organizacje samorządowe i włączane do "Bazy dobrych praktyk".

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu