Umowa podpisana

Aleksander Kostuń i Agnieszka Koryś podpisali z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę na budowę sieci wodociągowej we wsi Strachowice oraz kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Legnickie Pole. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Legnickie Pole prowadzona jest od 2005 roku. Realizacja inwestycji przyspieszona została w roku 2008. W tym roku we wrześniu planowane jest jej zakończenie. Koszt zadania, etapu II i III, realizowanego od roku 2007 wynosi ponad 10 milionów złotych. Koszty kwalifikowane przekraczają 8 milionów. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi przeszło 6 milionów złotych.
To bardzo ważna dla Gminy Legnickie Pole umowa. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w tym roku zakończona zostanie ta wielka inwestycja. Od następnego roku będzie możliwym realizacja równie ważnych i istotnych gminnych inwestycji jak drogi czy chodniki. Dzięki „unijnej kasie” w Gminie Legnickie Pole powstała już droga na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zakończyła się niedawno budowa gminnego przedszkola ale także realizowany jest program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach którego zakupiono 80 komputerów przenośnych dla rodzin potrzebujących takiego wsparcia.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu