Pogotowie przeciwpowodziowe

Drukuj
Utworzono: piątek, 21, maj 2010
ImageNa podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w związku z pogarszającymi się warunkami hydrometeorologicznymi w dolinie rzeki Odry Wojewoda Dolnośląski ogłosił alarm przeciwpowodziowy  na obszarze powiatu legnickiego. Alarm wprowadzono dnia 20 maja, od godz. 1800 do odwołania.

Zarządzeniem Wójta Gminy Legnickie Pole został powołany Gminny Sztab Przeciwpowodziowy w skład którego wchodzą:

 1. 1. Szef Sztabu - Jerzy Barański
 2. 2. Zastępca Szefa Sztabu ds. organizacyjnych - Maciej Błauciak
 3. 3. Kierownik Operacji Ratowniczych - Marek Woźniak
 4. 4. Kierownik Sekcji Ewakuacji - Małgorzata Kuźma
 5. 5. Kierownik Zabezpieczenia Logistycznego - Stanisław Buchalski
 6. 6. Dowódca Polowy ds. ratowniczo-pompowych -
 7.     Stanisław Wasilewski
 8. 7. Specjaliści ds. porządku i bezpieczeństwa - mł.asp.     
 9.     Przemysław   Jankowski; sierż. Robert Duńka
 10. 8. Kierownik Sekcji Medycznej - Jerzy Koryś
 11. 9. Kierownik Sekcji Opieki Społecznej - Agata Kalinka
 12. 10.Kieronik Sekcji Technicznej - Andrzej Gadżała

Stan rzek i cieków wodnych na terenie Gminy Legnickie Pole jest monitorowany.
Numery Alarmowe :
76 85 82 810
76 85 82 820
695 749 844