Droga zamknięta !

Drukuj
Utworzono: wtorek, 18, maj 2010
ImageZapowiadane dokładnie miesiąc temu zamknięcie fragmentu drogi przez Bartoszów nastąpiło dziś przed południem. Powodem tej decyzji jest fatalny stan nawierzchni jezdni. Od dzisiaj z drogi mogą korzystać tylko mieszkańcy wsi oraz osoby prowadzące w jej obrębie działalność gospodarczą.

Droga łącząca ulicę Koskowicką z Gniewomierską to ulubiony skrót legniczan, którzy z osiedli Piekary i Kopernik jeżdżą nią w kierunku Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Droga o lokalnym charakterze, użytkowana dotychczas jedynie przez mieszkańców gminy, nie była przygotowana na tak duże obciążenia związane z ruchem pojazdów. Niestety próby przekonania prezydenta Tadeusza Krzakowskiego do partycypacji w kosztach jej remontu spełzły na niczym. Radni gminy oraz Wójt  Gminy zostali sami z palącym problemem kosztownego remonu drogi. Jej zamknięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obrębie Bartoszowa, a także pozwoli ograniczyć dalszą degradację drogi. Gruntowny remont pochłonie miliony złotych, tymczasowe naprawy kosztować będą gminny budżet kilkaset tysięcy złotych. Remont podzielony został na etapy.