Droga zamknięta !

ImageZapowiadane dokładnie miesiąc temu zamknięcie fragmentu drogi przez Bartoszów nastąpiło dziś przed południem. Powodem tej decyzji jest fatalny stan nawierzchni jezdni. Od dzisiaj z drogi mogą korzystać tylko mieszkańcy wsi oraz osoby prowadzące w jej obrębie działalność gospodarczą.

Droga łącząca ulicę Koskowicką z Gniewomierską to ulubiony skrót legniczan, którzy z osiedli Piekary i Kopernik jeżdżą nią w kierunku Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Droga o lokalnym charakterze, użytkowana dotychczas jedynie przez mieszkańców gminy, nie była przygotowana na tak duże obciążenia związane z ruchem pojazdów. Niestety próby przekonania prezydenta Tadeusza Krzakowskiego do partycypacji w kosztach jej remontu spełzły na niczym. Radni gminy oraz Wójt  Gminy zostali sami z palącym problemem kosztownego remonu drogi. Jej zamknięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obrębie Bartoszowa, a także pozwoli ograniczyć dalszą degradację drogi. Gruntowny remont pochłonie miliony złotych, tymczasowe naprawy kosztować będą gminny budżet kilkaset tysięcy złotych. Remont podzielony został na etapy.
 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu