Sesja Rady Gminy

ImageW najbliższą środę, 31 marca, odbędzie się Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Tradycyjnie Radni obradować będą w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów. Początek Sesji - godz. 10.00
Porządek obrad przewiduje:
1.Interpelacje radnych oraz zapytania sołtysów i zaproszonych gości.
2.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał
   rady gminy.
3.Prezentacja multimedialna „Organizacja i funkcjonowanie Gminnego Zakładu
   Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu w latach 2007-2009”.
4.Projekty uchwał w sprawach:
 1)o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego gminy Legnickie Pole dla obszarów położonych w obrębach: Nowa
     Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa,
     Bartoszów,
   2)o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego gminy Legnickie Pole dla obszaru położonego w obrębie Mikołajowice,
   3)statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
   4)przyjęcia planu urządzeniowo – rolnego gminy Legnickie Pole,
   5)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
      Legnickie Pole,
   6)zmian w budżecie gminy na 2010r.
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu