Wójt do Premiera.

Drukuj
Utworzono: czwartek, 11, luty 2010

ImageKilka dni temu Wójt Gminy Legnickie Pole wystąpił do Premiera Donalda Tuska o poparcie budowy obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy. Wraz z Wójtem Gminy, pod pismem do Premiera Rządu, podpisali się Starosta Legnicki oraz Prezydent Miasta. Powodem interwencji u Premiera Rządu RP jest katastrofalna sytuacja mieszkańców Bartoszowa, którzy codziennie narażeni są na uciążliwości w postaci wzmożonego ruchu pojazdów dojeżdżających do pracy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Odrzucenie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie wstępnego porozumienia między samorządami Legnicy i Legnickiego Pola w sprawie budowy obwodnicy wywołało niepokój i kosternację u naszych włodarzy. Wieloletnie zabiegi o budowę obwodnicy spowodowały już nawet  zmianę studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole w 2007 roku. Niestety GDDKiA zwlekała wiele mięsięcy, ostatecznie odrzucając propozycję porozumienia. Dziwi ten fakt tym bardziej, że miasto w 2010 roku zakończy przebudowę i modernizację ulicy Gniewomierskiej co niestety nie odciąży z ruchu tranzytowego wsi Bartoszów. Ufam, że Premier z życzliwością odniesie się do podniesionych w piśmie kwestii co umożliwi realizację ostatniego etapu obwodnicy na czym bardzo mi zależy - podsumowuje Wójt Gminy Aleksander Kostuń.