Sesja Rady Gminy

Najbliższa sesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 29 stycznia 2010r. o godz. 900  .
Sesja odbędzie się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.
Porządek obrad przewiduje:
1.Uroczyste wręczenie wyróżnień za promocję gminy.
2.Interpelacje radnych oraz zapytania sołtysów i zaproszonych gości.
3.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał
   rady gminy.
4.Przyjęcie budżetu gminy Legnickie Pole na 2010r.
5.Projekty uchwał w sprawach:
   a)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
     działki nr 218/4 w obrębie wsi Ogonowice w gminie Legnickie Pole,
   b)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
      działek nr 57/3 i 57/4 w obrębie wsi Księginice w gminie Legnickie Pole,
   c)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
      działki nr 159 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole,
   d)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
      działek nr 34/1 i 35/4 w obrębie wsi Bartoszów w gminie Legnickie Pole,
   e)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
      działki nr 218/3 w obrębie wsi Ogonowice w gminie Legnickie Pole,
   f)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
      działek nr 66/7(część) i 128/1(część) w obrębie wsi Lubień w gminie Legnickie
       Pole.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu