Legnickie Pole 1241 w obronie Europy

Drukuj
Utworzono: piątek, 08, styczeń 2010
ImageGmina Legnickie Pole przygotowała kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. W piątek, 8 stycznia 2010 roku, złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek na realizację zadania pod nazwą: „System działań informacyjnych i wydarzeń kulturalnych dotyczących obchodów 770 rocznicy BITWY POD LEGNICĄ, prowadzonych w ramach szeroko rozumianej promocji regionu. Legnickie Pole 1241 w obronie Europy.”
Image
Przedmiotem projektu jest szeroko rozumiana promocja Legnickiego Pola i regionu jako atrakcyjnego miejsca na mapie turystycznej Dolnego Śląska. Za realizacją projektu przemawia wiele czynników, wśród nich zaś najważniejsza jest chęć wypromowania Legnickiego Pola jako miejsca atrakcji turystycznej i kulturowej. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za realizacją projektu jest postanowienie stworzenia w Legnickim Polu centrum kulturowego o charakterze ponadregionalnym. W ramach realizacji tego projektu przewiduje się między innymi: cykl wyjazdowych ekspozycji wystawy planszowej na temat Bitwy pod Legnicą; cykl Wieczorów Jadwiżańskich z prelekcjami i koncertami; Henrykalia – Dni Legnickiego Pola w latach 2010 i 2011; plenerowy spektakl etnograficzny „Wioska Mongolska”. Ponadto zorganizowane zostaną uroczyste obchody 770 rocznicy Bitwy pod Legnicą, koncerty, plenery artystyczne, konkursy fotograficzne i inne. Całkowita wartość projektu wynosi 1 387 787, 82 PLN, kwota dofinansowania o jaką ubiega się Gmina Legnickie Pola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi: 953 517, 47 PLN.