Aneks podpisany

ImageWójt Gminy Aleksander Kostuń podpisał we Wrocławiu aneks do Umowy na realizację projektu: „Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu”. Aneks dotyczy między innymi zmiany wartości całego zadania oraz kosztów kwalifikowanych. Image
Przedszkole budowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 1 832 608, 89 PLN, dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 1 264 549, 40 PLN.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu