Dożywianie dzieci

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 04, styczeń 2010
ImageGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania dokumentów na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku 2010 r.
Wnioski przyjmowane będą z kompletną dokumentacją, na którą składają się:
- podanie,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie podania,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym (ha przeliczeniowe),
- decyzję o zasiłku rodzinnym oraz o świadczeniach alimentacyjnych.
GOPS może poprosić także o inne niezbędne dokumenty, które mogą być wymagane do przyznania świadczenia związanego z dożywianiem dziecka. Kryterium dochodowe na uzyskanie bezpłatnego dożywiania dziecka w szkole wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej na osobę w rodzinie (351 zł na osobę w rodzinie x 150% = 526,50 zł na osobę). Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, o którym mowa wyżej mogą również ubiegać się o pomoc w częściowym pokryciu kosztów posiłków.
 
Wszyscy, którzy chcą otrzymać pomoc dla swoich dzieci w formie dożywiania od stycznia muszą złożyć wymagane dokumenty do dnia 15 stycznia 2010r.
 
Zainteresowani rodzice mogą uzyskać wyczerpujących informacji dotyczących dożywiania pod nr tel. 076-85-82-824 lub 076-85-82-823, a także osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. H. Pobożnego 6.