Zakaz używania fajerwerków

Drukuj
Utworzono: piątek, 11, grudzień 2009
ImageWojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych, które obwiązuje do dnia 14 lutego 2010 roku. W powyższym rozporządzeniu zakazuje się używania materiałów, w miejscach publicznych i niepublicznych, mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia.
Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania: 
Osoby naruszające wyżej opisany zakaz podlegają karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.
Powyższego zakazu nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w nim przedmiotów następuje na warunkach wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504).


                                            Kliknij