Można już składać wnioski.

ImagePonad rok temu cztery sąsiadujące ze sobą Gminy zawiązały Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo-Integracja-Turystyka”.  W chwili obecnej nadarza się znakomita okazja, żeby zrealizować ciekawe pomysły i przedsięwzięcia, do których zachęcamy mieszkańców. Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działnia 4.1/413 - Wdrażnie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów.

Limit dostępnych środków: 150 000, 00 zł

Termin składania wniosków: 16.11.2009r. - 04.12.2009r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej LGD „Partnerstwo-Integracja-Turystyka” www.lgdpit.pl, stronie www.legnickiepole.pl (w zakładce LEADER) oraz na
www.prow.dolnyslask.pl, a także w siedzibie LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”, w siedzibie oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice, od poniedziału do piątku w godz.: 900-1500.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Biura - Ewa Baran, tel. 076 85 75 097

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu