Odnowa Dolnośląskiej Wsi

ImageW związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 r. Gmina Legnickie Pole otrzymała informację, iż w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zakwalifikowano do udzielenia pomocy finansowej projekt „Remont i adaptacja części obiektu publicznego w Legnickim Polu w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnej dla społeczności wiejskiej, oraz dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Legnickim Polu”.
Dotacja w wysokości 25 tys. PLN zostanie przeznaczona na remont i adaptację pomieszczenia zwanego salą gier oraz holu, przeznaczonych do wypoczynku, integracji, poszerzenia oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz atrakcyjność spotkań integracyjnych. Wkład własny zostanie przeznaczony na stworzenie biura, które będzie się znajdować w sąsiedztwie z holem i salą gier, w celu administrowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Dziś z powodu złego stanu technicznego pomieszczenia są nieużyteczne. Modernizacja i adaptacja budynku niewątpliwie wpłynie na rozszerzenie oferty kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej dla mieszkańców Legnickiego Pola i okolic. Termin realizacji zadania: grudzień 2009 roku. Wniosek przygotowany został przez Małgorzatę Wasylewicz, pracownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu