Podsumowanie ferii w Gniewomierzu

ImageZakończył się wypoczynek zimowy, a wraz z nimi zajęcia prowadzone dla dzieci i młodzieży w Ramach Programu Pożyteczne Ferie - 2009 .

Śledząc opis realizowanych zajęć, głównym efektem przedsięwzięcia było wzbudzenie w odbiorcach poczucia przynależności do miejsca zamieszkania, zainteresowanie historią i tradycją miejscowości, a także zwrócenie uwagi na teraźniejszość: zaszczepienie postawy tolerancji do różnorodności kulturowej, zwyczajów, obrzędów, osobliwości języka. Uczestnicy wchodzili w rolę potencjalnych twórców nowego wizerunku wsi, co w efekcie wzbudziło niezwykłą aktywność. Poprzez rozmowy, zabawy, opisy i sztukę dzieci wyrażały swoje potrzeby i chęć istotnych zmian w swoim otoczeniu.

Serdeczne podziękowania dla realizatorów i wszystkich osób, które brały udział w życiu projektu.
www.e-piastowska.pl/news.php


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu