Konsultacje społeczne LGOF

Image
Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym, opracowanych w ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”, które odbędą się 18 grudnia 2014, o godz. 1000 w Hotelu Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica.
Celem spotkania jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących projektu wytycznych zintegrowanego systemu transportu. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną:
  • wariantowe multimodalne sieci transportowe opracowane dla obszaru LGOF,
  • prognozy ruchu dla 2020 i 2030 roku,
  • projekt wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu.
Organizatorem spotkania jest Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz partnerzy projektu: Miasto Legnica, Gmina Miejska Głogów, Gmina Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiat Bolesławiecki. Spotkanie skierowane jest do samorządów, zarządców infrastruktury transportowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Wypracowane w trakcie spotkania uwagi i wnioski zostaną uwzględnione w wytycznych do krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów o charakterze studialno – strategicznym i planistycznym.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)


Image

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu