Przedszkole w Legnickim Polu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu: 27 stycznia 2009 roku podjął decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w trybie systemowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Logo Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu: 27 stycznia 2009 roku podjął decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w trybie systemowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Wniosek Gminy Legnickie Pole o dofinansowanie budowy przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu został wcześniej pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i formalnym. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Legnickie Pole otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych do realizacji projektu w wysokości: 1 264 549, 30 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 029 521 zł.


Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 75 % wartości zadania. Budowa przedszkola rozpocząć się powinna w II kwartale tego roku. Przewidywany termin odbioru i przekazania do użytkowania to lipiec 2010 roku.

Logo

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu