Goście w Legnickim Polu

Goście W piątek 28 listopada 2008 roku do Legnickiego Pola przyjechał doktor prawa Mariano Americo Rodriguez Rijo z Republiki Dominikany. Nasz Gość przez osiem lat kształcił się w seminariach San Pablo (de Higuey) i Pontificio Santo Tomas de Aquino (Santo Domingo) W piątek 28 listopada 2008 roku do Legnickiego Pola przyjechał doktor prawa Mariano Americo Rodriguez Rijo z Republiki Dominikany. Nasz Gość przez osiem lat kształcił się w seminariach San Pablo (de Higuey) i Pontificio Santo Tomas de Aquino (Santo Domingo).
Jest absolwentem autonomicznego Uniwersytetu w Santo Domingo gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii oraz Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego im. Madre y Maestra;

Ukończył Studia podyplomowe w zakresie: zapobieganiu i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Valparaiso (Chile);
Był Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych na Papieskim Uniwersytecie Katolickim im. Madre y Maestra.
W latach 1999-2006 był przewodniczącym Rady Wyborczej stołecznego miasta Santo Domingo;
Od 2006 jest przewodniczącym Izby Orzeczniczej w Centralnej Radzie Wyborczej Republiki Dominikany;
W 2007r. uzyskał tytuł doktora prawa w specjalności prawa publicznego.

Mariano Americo Rodriguez Rijo zapoznał się z historią Legnickiego Pola oraz z najważniejszymi sprawami i problemami Gminy Legnickie Pole. Najbardziej zaciekawiła Go historia Bitwy pod Legnicą, Św. Jadwigi Śląskiej oraz Henryka Pobożnego. Naszym gościem zajmowali się Sekretarz Krzysztof Duszkiewicz oraz Sławomir Pienias. Po spotkaniu w Urzędzie Gminy zwiedzaliśmy Muzeum Bitwy pod Legnicą oraz kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej.