Kolejny projekt przeszedł

Wniosek dotyczący dofinansowania projektu do konkursu "Pożyteczne ferie 2009" realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi został oceniony pozytywnie. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Legnickie Pole, a jego celem jest spędzenie ferii w swojej społeczności w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny Wniosek dotyczący dofinansowania projektu do konkursu "Pożyteczne ferie 2009" realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi został oceniony pozytywnie. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Legnickie Pole, a jego celem jest spędzenie ferii w swojej społeczności w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny. Założeniem projektu są siedmiodniowe zajęcia w świetlicach wiejskich w czasie ferii zimowych mające walory edukacyjne, pobudzające do rozwoju, rozszerzające zainteresowania, pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne. Ważnym elementem będzie wykorzystanie testów kompetencji dla szóstoklasistów.

W realizację projektu zaangażowało się Stowarzyszenie "Wierzbianki" z Gniewomierza, oraz Radny Paweł Świątkowski, a za właściwe sporządzenie wniosku odpowiedzialny był pracownik Urzędu Gminy - Pani Małgorzata Wasylewicz. Kwota dofinansowania wynosi 2 000,00 PLN. Pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu gminy.