Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Grafika.pngOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

•         Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
•         Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
•         Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
•         Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

•         Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
•         Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu