Spotkanie Wójta z mieszkańcami sołectwa Kłębanowice

16 października br. odbyło się spotkania Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi z mieszkańcami sołectwa Kłębanowice. Mieszkańcy zwracali uwagę na problem z niedrożnymi rowami i przepustami. Poruszana była również kwestia związana z przycinaniem gałęzi, a także kwestia związana z uszkodzonym chodnikiem wybudowanym przez Starostwo Powiatowe w Legnicy.
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Koiszków na spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godzinie: 12.00 przy świetlicy wiejskiej.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu