Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dotycząca wygrodzenia autostrady A4
Informacja GDDKiA

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu