Badanie monitoringowe gleb w województwie dolnośląskim w 2019 roku

20190911-085339.jpgDzisiaj na terenie Gminy Legnickie Pole na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pobrano próbki gleb do badania pod kątem zawartości metali ciężkich w glebach. Badania te ujęte są w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2019 przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.
W Gminie Legnickie Pole zostały pobrane do badań próbki gleb w miejscowości: Lubień, Nowa Wieś Legnicka, Gniewomierz i Księginice z warstwy 0 – 0,025 m z obszarów użytków rolnych. O wynikach poinformuje nas Regionalny Wydział Monitoringu we Wrocławiu na początku 2020 roku.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu