Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego

Drukuj
Utworzono: wtorek, 23, lipiec 2019
W związku z realizacją projektu pn.: "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego" wykonywanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w załączeniu przekazujemy informację o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. Programu.
Informacja o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko