Informacja

Drukuj
Utworzono: środa, 17, lipiec 2019
Informacja w sprawie ustalania szkód na nieruchomościach  powstałych w wyniku budowy linii napowietrznej 400kV od wykonawcy IDS Energetyka.

Informacja