SUSZA 2019

11111.jpg

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- suszy, wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie gminy.

Dziś Wojewoda Dolnośląski przesłał do Urzędu Gminy Zarządzenie o powołaniu Komisji. Komisja powołana przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód dokona szacowania strat.
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą wypełniamy i składamy niezwłocznie w Gminie właściwej ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).
Wnioski składamy jak najszybciej, maksymalnie do 15 lipca 2019 roku w celu usprawnienia pracy komisji, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. W dniu dzisiejszym druki wniosków zostały przekazane Sołtysom każdej miejscowości.
Komisja do spraw szacowania szkód będzie przeprowadzać oględziny u wnioskodawców i sporządzać protokoły z oględzin, które będą podstawą do dalszego udziału w postępowaniu o wsparcie finansowe m.in. z budżetu Państwa.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 22 – II piętro lub telefonicznie pod numerem telefonu 76/ 858 28 65.

Według danych zawartych w raporcie, obejmującym okres od 01.05.2019r. do 30.06.2019 r, suszą rolniczą zagrożone zostały: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe.

U W A G A ! Wnioski muszą w swych zapisach odzwierciedlać wnioski o płatność z ARiMR

 

Link do Komunikatu nr 5 IUNG w Puławach: http://www.iung.pulawy.pl/index.php…

Link do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej: www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/
Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego

Załączniki:
Wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gospodarstwie__rolnym__2019_r

Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji

Oswiadczenie_nr_2_dla_rolnikow_posiadajacych_pelna_dokumentacje


Dodatkowo wniosek wraz z załącznikami (pliki nr 6, 7, 8) można pobrać ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławia:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu