Komunikat!

Znalezione obrazy dla zapytania informacjaSzanowni mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. Uchwała nr V.46.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na rok 2019 zakwestionowane zostały m.in. poprawki, jakie Rada Gminy Legnickie Pole wprowadziła do zaproponowanego przez Wójta Gminy projektu uchwały.
Niezgodny z prawem, zgodnie z otrzymanym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody, jest zapis: „Każdy mieszkaniec Gminy Legnickie Pole może oddać tylko jeden głos, tylko na projekt ze swojego sołectwa”. Wojewoda Dolnośląski uznał, że ustawodawca wskazując na krąg mieszkańców gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową, odwołał się do przesłanki zamieszkania na obszarze gminy, nie wprowadzając kryterium ograniczenia uczestnictwa mieszkańców w konsultacjach społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego, ze względu na przedmiot, który obejmują projekty budżetu poddane pod konsultacje. Tym bardziej nie upoważnił organów gminy do podejmowania zabiegów prawotwórczych w tym zakresie.
W związku z tym, że Rada Gminy wprowadziła w tym zakresie poprawki do zaproponowanego przez Wójta projektu uchwały, została ona unieważniona.
Niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy oraz mając na względzie szeroko pojęte potrzeby społeczne w poszczególnych sołectwach, środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego zostaną przekazane w równej wysokości do dyspozycji sołectw. Nowy sposób rozdysponowania środków zostanie przedstawiony przez Wójta Gminy w terminie do 30.06.2019r.