Kolejne dofinansowania zdobyte!

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia we współpracy z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnickim Polu oraz zarządem Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego, zdobyli 2 dotacje na łącznej kwocie 161 295,00 zł. Dotację uzyskały dwa zadania pod nazwą:
1.      „Bitwa o pasje”, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 70 705,00 zł. Jego realizację zapewnia Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Księstwa Legnickiego,
2.      „SPOŁECZNI STRAŻNICY BEZPIECZEŃSTWA”, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 90 590,00 zł. Jego realizację zapewnia Ochotnicza Straż Pożarna w Legnickim Polu.
Wyniki konkursu dostępne są na stronie internetowej:
https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2/fio-2019/?fbclid=IwAR2kSRFkoyzG57wRgmE8D1di56Lxp-YTX2s_GBRWiIH0RPlJu_x5kK59EUE