Dofinansowanie na termomodernizację.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 planuje ogłosić konkurs: Poddziałanie 3.4 Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie PRZEWIDYWANY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 28.06.2019 r. do 31.07.2018 r. Więcej na stronie http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html