Dzień Sołtysa 2019 r.

Dzień przypadający na 11 marca to święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów.
W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, spotkał się z Naszymi Sołtysami oraz złożył im życzenia wraz z drobnym upominkiem.