Wójt Gminy Legnickie Pole wraz z Radą Gminy zaprzysiężeni

HERBW dniu dzisiejszym odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Legnickie Pole kadencji 2018-2023. Sesję otworzył najstarszy przedstawiciel Radnych Gminy Pan Jerzy Sajewicz.

W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej pani Jadwiga Gawron wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Po wygłoszeniu roty i wypowiedzeniu słowa „ślubuję”, wybrani w wyborach przez mieszkańców gminy Radni otrzymali oficjalnie swoje mandaty.

Na czele nowej rady stanął Dariusz Szczerba wybrany większością głosów. 
I zastępcą przewodniczącego Rady Gminy w tajnym głosowaniu wybrana została Radna Iwona Mierzwińska, która otrzymała 11 głosów.
Radny Piotr Flejterski, piastować będzie funkcję II wice-przewodniczącego, uzyskując większość 9-ma głosami.


„Obejmując urząd Wójta Gminy Legnickie Pole uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Legnickie Pole.
Tak mi dopomóż Bóg".

Te słowa wypowiedziane przez nowo zaprzysiężonego Wójta Gminy Legnickie Pole Pana Rafała Plezię stanowiły najbardziej uroczysty moment dzisiejszej sesji.

Nowemu włodarzowi Naszej Gminy życzymy owocnej współpracy z Radą Gminy oraz dobrych i przemyślanych decyzji. Skutecznego rozwiązania konkretnych problemów, osiągnięcia konkretnych celów, spełnienia konkretnych obietnic.

Nowej Radzie natomiast życzymy porozumienia między sobą, wspólnych działań dla dobra mieszkańców oraz zadowolenia z efektów własnej pracy.

Ustępujący ze stanowiska Wójta Gminy Henryk Babuśka skierował do nowej Rady, zaprzysiężonego Wójta oraz obecnych gości kilka słów. Przybyli przedstawiciele podległych jednostek, Radni i sołtysi złożyli wyraz wdzięczności i podziękowali za lata wspólnej pracy.