Informacja dotycząca umorzenia podatku rolnego

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSINa podstawie pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystaniu krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 listopada 2018 r. Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka informuje, że złożone przez rolników podania o umorzenie IV raty podatku rolnego za 2018 rok zostaną rozpatrzone w styczniu 2019 roku.