Umowa na azbest podpisana

na stronęDziś Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka podpisał umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole – etap III”.
Trzeci raz z rzędu gmina Legnickie Pole aktywnie wsparla mieszkańców w rozwiązaniu problemu azbestu. Przez te trzy lata, z tej jak się okazuje atrakcyjnej formy wsparcia skorzystało 84 rodziny z naszej Gminy, udało się usunąć 191,8 ton niebezpiecznego azbestu – mówi Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka. To nie jedyne proekologiczne działanie wspierające mieszkańców. W tym roku uruchomiliśmy program służący ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Legnickie Pole, polegający na zmianie sytemu ogrzewania. Z tą pomocą dodarliśmy do 34 domostw, które dzięki zaproponowanemu przez Gminę wsparciu zmieniło swoje ogrzewanie na ekologiczne. Działania te z pewnością przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Naszej Gminie. Mam nadzieję, że w przyszłości programy te będą kontynuowane – kończy Henryk Babuśka.