Sala Bankietowa przy ul. Benedyktynów nabierze nowego blasku

Pragbenedyktynów 1niemy Państwa poinformować, iż sala bankietowa przy ul. Benedyktynów w Legnickim Polu nabierze niebawem nowego blasku.
Wsparcie w wysokości 102.340,00 zł. uzyskane w ramach działań realizowanych przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Kaczawskie pomoże w poprawie atrakcyjności i wizerunku jednego z naszych obiektów. Projekt pod nazwą ,,Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu w zakresie przebudowy placu z organizacją małej architektury pod miejsce wypoczynku dla turystów” zakłada modernizację schodów i nawierzchni chodnika przy sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu. Również w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego miejsca obok sali w bezpośrednim sąsiedztwie "alei lipowej” powstanie miejsce wypoczynku dla pieszych i rowerowych wycieczek przybywających do naszej miejscowości. Projekt będzie realizowany w 2019 roku i obecnie jest już na etapie poszukiwania wykonawcy inwestycji.