Przebudowa drogi w Bartoszowie

bartoszówUległ zmianie termin zakończenia robót dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej publicznej (dł. ok 1,4km) wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów (dz. nr 422/2; 421/1 i 432/1) gm. Legnickie Pole - Etap II”.

Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to październik 2018r.

Przebudowa drogi współfinansowana jest z Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przewidywana kwota dofinansowania to blisko półtorej miliona złotych, zgodnie z umowa nr G-45/2018 z dnia 19 marca 2018 roku.

Nadal obowiązuje zamknięcie drogi gminnej na odcinku od posesji nr 19 do posesji nr 10 wraz z przejazdem przez rondo oraz do mostku nad rzeką Wierzbiak. Ograniczenie to nie dotyczy mieszkańców Bartoszowa, objętego zakresem robót oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i autobusów szkolnych.