Przypominamy o możliwości skorzystania ze świadczenia pn. "Bon dla Malucha"

LEGNICKIE POLE 2 bon dla malucha 8 01Przypominamy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu można składać wnioski o przyznanie świadczenie pn. "Bon dla Malucha".

Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka, wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin z małymi dziećmi, przeznaczył środki pieniężne na świadczenie pn. „Bon dla Malucha”. Na sesji w dniu 17 maja 2018 r. Rada Gminy Legnickie Pole przyjęła uchwałę w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego „Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole
Świadczenie adresowane jest do rodzin z małymi dziećmi, chcącymi powrócić na rynek pracy i aktywnie wykonywać prace zarobkowe, a które jednocześnie korzystają z usług żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów bądź niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej. Dofinansowanie w formie świadczenia pieniężnego udzielane będzie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dziecka. Kwota dofinansowania wynosi do 500 zł miesięcznie na dziecko od ukończenia 20 tygodni życia do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 3 lata.

- Świadczenie pn. „Bon dla Malucha” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Naszej Gminy pełniących opiekę nad małymi dziećmi, a którzy jednocześnie są aktywni zawodowo – komentuje Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka. – Na terenie Gminy nie działa placówka sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3, żywię więc nadzieję, że świadczenie to trafi do jak najszerszego grona mieszkańców Gminy Legnickie Pole i będzie odczuwalnym wsparciem dla rodzin z małymi dziećmi – kończy Wójt.

Gmina Legnickie Pole jest pierwszą gminą na Dolnym Śląsku, której to mieszkańcy będą mogli skorzystać ze wsparcia w opiece nad swoimi maluszkami.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

WNIOSEK.DOC
UCHWAŁA