Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Legnickie Pole na rok 2018

bo PNG1bbqqqPoniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Legnickie Pole na rok 2018. Głosowanie na projekty rozpocznie się 16 czerwca i potrwa do 24 czerwca. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem oficjalnej platformy pod adresem: https://legnickiepole.budzet-obywatelski.org/

Zasady głosowania:

1. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Legnickie Pole.
2. Każdy mieszkaniec Gminy Legnickie Pole może głosować tylko na projekty z sołectwa, w którym stale zamieszkuje!
3. Każdy mieszkaniec Gminy Legnickie Pole może oddać tylko jeden głos tylko na jeden projekt.
4. Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.
5. Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
6. Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego.
7. W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
8. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
9. Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania dwóch głosów.


LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM GMINY LEGNICKIE POLE