Stypendia Wójta Gminy Legnickie Pole dla najlepszych uczniów.

stypendia dziecko 2018 na fh i wwwDo 16 lipca można składać wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole. Stypendium może być przyznane uczniom klas I-VIII szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Legnickie Pole.

Stypendium przyznawane jest za:
1) wysokie wyniki w nauce - z wyłączeniem uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej, w stosunku do których stosuje się oceny opisowe,
2) osiągnięcia naukowe,
3) osiągnięcia artystyczne,
4) osiągnięcia sportowe.

Dokładne informacje o kryteriach otrzymania stypendium zawarte są w regulaminie.

Pliki do pobrania:
1. REGULAMIN
2. WNIOSEK.DOC
3. WNIOSEK.PDF