Nowy sprzęt dla jednostek OSP

strażWójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka 20 kwietnia br. podpisał umowę na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla strażaków ochotników działających na terenie Gminy Legnickie Pole. Kwota jaką pozyskała Gmina to blisko 120 000,00 zł. Zakupiony za uzyskane środki finansowe sprzęt trafi do wszystkich jednostek OSP w naszej Gminie zgodnie ze wcześniej wskazanymi potrzebami.
OSP Legnickie Pole wzbogaci się o ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego Lucas o wartości prawie 90 000,00 zł.
Do OSP Taczalin trafi natomiast defibrylator.
Jednostka z Raczkowej otrzyma zestaw urządzeń służący ewakuacji poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych o wartości prawie 25 000,00 zł.
Lepiej wyposażeni strażacy to większe bezpieczeństwo ich samych jak i osób, do których ruszają z pomocą.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Kwota dofinansowania wynosi 119 985,00 zł. Wkład własny Gminy Legnickie Pole to
1 199,85 zł.

logo fslogo ms