Składanie projektów do realizacji w ramach BO trwa

bo PNG1bbZapraszamy mieszkańców Gminy Legnickie Pole do składania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole.

Wypełniony formularz wniosku zgłoszeniowego można złożyć:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Legnickie Pole,
- za pośrednictwem poczty polskiej, na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole, 59-241 Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1,
- elektronicznie na podstawie formularza dostępnego na stronie https://legnickiepole.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania

Wszelkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego można uzyskać na stronie internetowej Gminy Legnickie Pole w zakładce Budżet Obywatelski  https://legnickiepole.budzet-obywatelski.org/

Ostateczny termin składania projektów - 8 maja br. do godz. 16:00.