Utrudnienia w ruchu drogowym w Bartoszowie

547db86f3c90b oZawiadamiam, że od dnia 12 marca 2018 r (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi gminnej nr 107430D w miejscowości Bartoszów wraz z odwodnieniem i chodnikiem – ETAP I.
W związku z powyższym przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku od cmentarza do świetlicy, wynikające z połówkowego zamknięcia fragmentów drogi.

Wykonawcą robót jest firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z/s w Świdnicy.