Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

turniej2 marca 2018 roku w Mediatece w Legnickim Polu odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Turniej ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży postaw społecznych i zachęcenia jej do zainteresowania się sprawami bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach wzięło udział 10 uczestników w dwóch grupach wiekowych. Podczas zaciętej rywalizacji wyłoniono reprezentantów Gminy Legnickie Pole na szczeblu powiatowym.
Organizatorami I etapu turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy z Wójtem Gminy Henrykiem Babuśką. Zdobywcy pierwszych dwóch miejsc będą reprezentować Naszą Gminę na eliminacjach powiatowych.
Komisja w składzie: przewodniczący Zbigniew Biłyk oraz członkowie: Jerzy Barański, Rafał Tymków, Tadeusz Kłaczek i Aleksander Pundyk wyłoniła zwycięzców turnieju:

I grupa wiekowa
     1. Maja Majchrzak
     2. Radosław Świątoniowski

II grupa wiekowa
 
     1. Grzegorz Giengiel 
     2. Kornel Styczeń

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym szczeblu turnieju.