Dariusz Milejski Przewodniczącym Rady Gminy

Wmilejski1 dniu 12 stycznia 2018 roku podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy nowym przewodniczącym został Dariusz Milejski, który zastąpił na tym stanowisku Władysława Kostunia. W głosowaniu tajnym oddano 15 głosów, w tym osiem głosów za oraz siedem głosów nieważnych.W obecnej kadencji rady Milejski pełnił funkcję przewodniczącego komisji finansów, inwestycji i gospodarowania mieniem komunalnym, był również członkiem komisji rewizyjnej.

Seredecznie gratulujemy.