Ogłoszenie o naborze wniosków

kaczawskie00Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PLIKI DO POBRANIA:

- NABÓR NR 10/2018 z dnia 1 lutego 2018r., ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ

 
* Ogłoszenie o naborze nr 10/2018
  * 1 zał., planowane do osiągnięcia wskaźniki infrastruktura
  * 4 zał., kryteria wyboru infrastruktura
  * 7 zał., karta wg kryteriów wyboru infrastruktura
  * 8 zał., uzasadnienie zgodności z kryteriami infrastruktura
 

- NABÓR NR 12/2018 z dnia 1 lutego 2018r., PROMOWANIE OBSZARU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH:
  *
Ogłoszenie o naborze nr 12/2018
  * 1 zał.,planowane do osiągnięcia inicjatywy
  * 4 zał., kryteria wyboru inicjatywy
  * 7 zał., karta wg kryteriów wyboru inicjatywy
  * 8 zał., uzasadnienie zgodności z kryteriami inicjatywy

- NABÓR NR 11/2018 z dnia 1 lutego 2018r., ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
  *
Ogłoszenie o naborze nr 11/2018
  * 1 zał., planowane do osiągnięcia wskaźniki zabytki
  *
4 zał., kryteria wyboru zabytki
  *
7 zał., karta wg kryteriów wyboru zabytki
  *
8 zał., uzasadnienie zgodności z kryteriami zabytki

- NABÓR NR 9/2018 z dnia 1 lutego 2018r., ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
  * Ogłoszenie o naborze nr 9/2018
  * 1 zał., planowane do osiągnięcia wskaźniki rozwój
  * 4 zał., kryteria wyboru rozwój
  * 7 zał., karta wg kryteriów wyboru rozwój
  * 8 zał., uzasadnienie zgodności z kryteriami rozwój

- NABÓR NR 8/2018 z dnia 1 lutego 2018r., PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
  * Ogłoszenie o naborze nr 8/2018
  * 1 zał., planowane do osiągnięcia wskaźniki
  * 2 zał., LSR PK aktualizacja
  * 3 zał., procedura naboru i oceny wniosków
  * 4 zał., kryteria wyboru
  * 5 zał., karta zgodności z LSR
  * 6 zał., karta zgodności z PROW
  * 7 zał., karta według kryteriów wyboru
  * 11 zał., karta doradztwa indywidualnego
  * 12 zał., upoważnienie do złożenia wniosku
  * 13 zał., zobowiązanie do przekazywania informacji
  * 14 zał., wzór protestu
  * 8 zał., uzasadnienie zdodności
  * 9 zał., regulamin Rady LGD PK
  * 10 zał., regulamin doradztwa