Rozmowy o Klastrze Energetycznym

P1010463W Urzędzie Gminy w Legnickim Polu miało dziś miejsce kilkugodzinne spotkanie robocze w sprawie utworzenia Klastra Energetycznego na terenie pięciu gminy. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie Krotoszyc - Beata Castañeda-Trujillo, Kunic – Zdzisław Tersa, Mściwojowa - Mariusz Foryś, Męcinki– Mirosław Brzozowski, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego – Aleksander Kostuń oraz gospodarz spotkania wójt Henryk Babuśka.


Klaster Energetyczny to przede wszystkim pewna przestrzeń organizacyjnej i technicznej współpracy, której głównym celem jest wspólne inicjowanie i pomoc w realizowaniu projektów, produktów i usług poprawiających efektywność energetyczną. Działanie Klastra Energetycznego wpłynie również na rozwój konkurencyjnego rynku energii i paliw – mówi Henryk Babuśka Wójt Gminy Legnickie Pole.
Dzięki klastrowi nasi mieszkańcy nie tylko będą mogli kupić tańszą energię elektryczną od tej oferowanej przez spółki dystrybucyjne ale również skorzystać z dofinansowania na zakup ogniw fotowoltaicznych - dodaje Babuśka.

Tylko wspólne działanie na zintegrowanym obszarze i wykorzystanie lokalnego potencjału przy wdrażaniu projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz inicjatyw z zakresu elektro mobilności i edukacji, ma szansę na poprawę stanu środowiska przez ograniczenie niskiej emisji a to przełoży się na poprawę jakości powietrza którym przecież oddychamy – podsumowuje Krzysztof Duszkiewicz, zastępca wójta.