Konkurs plastyczny pn. " Nie spalam odpadów - nie truję sąsiadów"

OBRAZEKGminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu jest organizatorem konkursu plastycznego pn. "Nie spalam odpadów - nie truję sąsiadów".
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii upowszechniającej ekologiczne palenie w piecach oraz piętnowanie palenia śmieci w piecach domowych.
Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legnickie Pole.
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- uczniów klasy 0 oraz uczniów szkoły podstawowej klas I-III,
- uczniów szkoły podstawowej od klas IV i gimnazjum.

W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie A3.
Prace mogą mieć charakter plakatu reklamowego, zawierać hasła, formy rymowane zgodne z tematyką konkursu.
Praca może być wykonana wyłącznie samodzielnie.

Termin:
Prace plastyczne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Legnickim Polu lub w biurze GZGK Legnickie Pole (Plac Henryka Pobożnego 6). Do każdej pracy należy dołączyć informację (imię i nazwisko, tytuł pracy, wiek, telefon kontaktowy).
Prace należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin.pdf
2. Plakat